Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 147 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2765 nr XXXII/146/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6497
2766 nr XXXII/147/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2006 r 6497
2767 nr XXXII/148/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6498
2768 nr XXXII/149/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r 6499
2769 nr XXXII/150/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6499
2770 nr XXXII/151/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 6501
2771 nr XXXII/152/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r 6501
2772 nr XXVI/150/05 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru 6502
2773 nr XXVI/151/05 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6503
2774 nr XXVI/152/05 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej 6506
2775 nr XXV/148/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2006 oraz określenia wzoru formularza „deklaracja na podatek rolny” 6506
2776 nr XXV/149/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki od podatku leśnego na 2006 r. w sprawie poboru tego podatku oraz określenia wzoru formularza „deklaracja na podatek leśny” 6507
2777 nr XXV/150/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 poboru tego podatku oraz określenia wzoru formularza „deklaracja na podatek od nieruchomości” 6507
2778 nr XXV/151/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 6508
2779 nr XXV/152/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 i poboru tego podatku 6510
2780 nr XXV/153/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 6511
2781 nr XXV/155/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6511
2782 nr XXXIV/426/2005 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6512
2783 nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6514
2784 nr XXIX/206/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 r 6514
2785 nr XXIX/207/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 r 6515
2786 nr XXVI/119/2005 Rady Gminy Kowal z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 r 6517
2787 nr XXVI/120/2005 Rady Gminy Kowal z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2006 r 6517
2788 nr XXVI/121/2005 Rady Gminy Kowal z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6517
2789 nr XXVI/122/2005 Rady Gminy Kowal z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2006 r 6518
2790 nr XXVI/123/2005 Rady Gminy Kowal z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2006 r 6519
2791 nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. określająca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2006 r 6521
2792 nr XXVIII/153/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. określająca podstawę do obliczania podatku leśnego na 2006 r 6521
2793 nr XXVIII/154/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6522
2794 nr XXVIII/155/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 r 6523
2795 nr XXVIII/156/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 6527
2796 nr XXVIII/157/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. o ustaleniu wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r 6527
2797 nr XXVIII/158/05 Rady Gminy Koneck z dnia 6 grudnia 2005 r. o ustaleniu na 2006 r. opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową 6528
2798 nr XXIV/180/2005 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 r 6528
2799 nr XXIV/181/2005 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006 6530
2800 nr XXIV/182/2005 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 6531
2801 nr XXIV/184/2005 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 6531
2802 nr XXVI/192/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6535
2803 nr XXVI/193/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 6536
2804 nr XXVI/196/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów 6536
2805 nr XXVI/199/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia 6537
2806 nr XXXVII/263/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2006 6537
2807 nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006 6538
2808 nr XXXVII/265/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6538
2809 nr XXI/166/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r., określenia wzorów dokumentów podatkowych 6540
2810 nr XXI/167/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 r 6541
2811 nr XXI/168/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadanych psów na 2006 r 6543
2812 nr XXVII/190/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 6543
2813 nr XXVII/191/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6544
2814 nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2006 6545
2815 nr XXVII/193/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 6545
2816 nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6547
2817 nr XXV/142/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6547
2818 nr XXV/143/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 6548
2819 nr XXV/144/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6548
2820 nr XXV/145/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenie opłaty administracyjnej na rok 2006 6550
2821 nr XXXVII/212/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6550
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
2822 nr 21/R/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6551
2823 nr 23/R/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6553
2824 nr 24/R/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 r 6554
2825 nr 25/R/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2006 r 6555
2826 nr 26/R/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2006 r 6555
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-11
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]