Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 146 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2720 nr XXVI/143/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Tłuchowo 6444
2721 nr XXVI/144/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6444
2722 nr XXVI/145/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6445
2723 nr XXVI/146/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, jego poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania 6446
2724 nr XXVI/147/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6446
2725 nr XXXIV/141/2005 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za wywóz nieczystości stałych na terenie Miasta Kowala 6448
2726 nr XXXV/142/05 Rady Miejskiej Kowala z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2006 6448
2727 nr XXXV/143/05 Rady Miejskiej Kowala z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 6449
2728 nr XXXV/144/05 Rady Miejskiej Kowala z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 6449
2729 nr XXIV-121/05 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego 6449
2730 nr XXXIII/296/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6450
2731 nr XXXIII/297/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6450
2732 nr XXXIII/298/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 r 6454
2733 nr XXXIII/299/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r 6454
2734 nr XXXIII/301/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego na 2006 r 6455
2735 nr XXXIII/302/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego na 2006 r 6455
2736 nr XXXIII/303/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień podatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 6456
2737 nr XXIX/170/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 6456
2738 nr XXIX/171/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006 6457
2739 nr XXIX/172/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 6460
2740 nr XXXIV/228/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6460
2741 nr XXXIV/229/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego 6461
2742 nr XXXIV/230/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 6462
2743 nr XXXI/219/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6463
2744 nr XXXI/220/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 6464
2745 nr XXXI/221/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6464
2746 nr XXXI/222/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2006 r 6466
2747 nr XXXI/189/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6468
2748 nr XXXI/190/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6469
2749 nr XXXI/191/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz terminach płatności i sposobu poboru na 2006 r 6471
2750 nr XXXI/193/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 6472
2751 nr XXXI/194/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6473
2752 nr XXXI/195/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określania podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 r 6474
2753 nr XXIV/111/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6475
2754 nr XXIV/112/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości 6479
2755 nr XXIV/113/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6480
2756 nr XXIV/114/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6480
2757 nr XXIV/115/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6481
2758 nr XXVI/171/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6483
2759 nr XXVI/172/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określania zasad poboru, inkasa na obszarze gminy na 2006 r 6483
2760 nr XXVI/173/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6484
2761 nr XXVI/174/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 6486
2762 nr XXVI/177/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r 6486
2763 nr XXX/182/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2006 6491
2764 nr XXX/183/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6491
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-11
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]