Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 145 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2660 nr XXIX/184/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 r 6389
2661 nr XXIX/185/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 r 6389
2662 nr XXIX/186/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2006 6390
2663 nr XXIX/187/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 i zwolnień podatkowych 6391
2664 nr XXIX/188/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na 2006 r 6392
2665 nr XXIX/189/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych 6393
2666 nr XXXV/132/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2006 r 6394
2667 nr XXXV/133/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6394
2668 nr XXXV/134/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6394
2669 nr XXXV/138/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 6396
2670 nr XXX/313/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2006 6399
2671 nr XXX/314/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6399
2672 nr XXX/315/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6400
2673 nr XXX/316/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 6401
2674 nr XXX/317/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny 6401
2675 nr XXX/318/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2006 6402
2676 nr XXX/322/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6404
2677 nr XXXIV/164/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2006 r 6404
2678 nr XXXIV/165/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie ulg i zwolnień od tego podatku 6404
2679 nr XXXIV/166/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku, sposobu jego poboru i zwolnienia w tym podatku 6406
2680 nr XXXIV/167/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru 6406
2681 nr XXXIV/168/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6407
2682 nr XXXIV/169/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad stosowania zwolnień oraz sposobu jej poboru 6409
2683 nr XXXIV/170/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy 6409
2684 nr XXXIX/261/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6410
2685 nr XXXIX/262/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6411
2686 nr XXXIX/263/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 6412
2687 nr XXII/248/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego w 2006 r 6413
2688 nr XXII/249/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2006 r 6413
2689 nr XXII/250/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2006 r 6414
2690 nr XXII/251/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru, terminów płatności oraz zwolnień od tego podatku 6416
2691 nr XXII/252/2005 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 6417
2692 nr XXIII/104/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. oraz poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 6417
2693 nr XXIII/105/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2006 r 6418
2694 nr XXIII/106/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6418
2695 nr XXIII/107/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6420
2696 nr XXIII/108/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej 6420
2697 nr XXIX/144/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6420
2698 nr XXIX/145/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6421
2699 nr XXIX/146/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie podatku rolnego na 2006 r 6422
2700 nr XXIX/147/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie podatku leśnego na 2006 r 6423
2701 nr XXIX/148/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów 6423
2702 nr XXIX/149/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6423
2703 nr XXIII/150/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 r 6424
2704 nr XXIII/151/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6424
2705 nr XXXI/232/05 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 r 6425
2706 nr XXXI/233/05 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6426
2707 nr XXX/158/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2006 r. na terenie Gminy Fabianki 6427
2708 nr XXX/159/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i opłaty targowej na 2006 r. na terenie Gminy Fabianki oraz określenia zasad ich ustalania, poboru i terminów płatności 6428
2709 nr XXX/160/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny” 6429
2710 nr XXX/161/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 r. na terenie Gminy Fabianki 6430
2711 nr XXXI/213/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 6431
2712 nr XXXI/214/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6432
2713 nr XLI/339/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6433
2714 nr XLI/340/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 6434
2715 nr XXIX/134/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości i poboru opłaty targowej 6434
2716 nr XXIX/135/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku 6435
2717 nr XXIX/136/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez organ gminy (wójta), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowe 6435
2718 Nr XXIX/137/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 6436
2719 nr XXIX/138/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 6436
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-11
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]