Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 144 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2617 nr XXXVIII/220/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 6348
2618 nr XXXVIII/221/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6348
2619 nr XXXVIII/222/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości 6349
2620 nr XXXVIII/223/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 6350
2621 nr XXXVIII/224/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej 6350
2622 nr XXXVIII/225/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych 6351
2623 nr XXXVIII/226/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 6353
2624 nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6353
2625 nr XXIX/165/05 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ich zwolnień 6355
2626 nr XXIX/166/05 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego 6356
2627 nr XXIX/167/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wąpielsk 6356
2628 nr XXII/183/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6356
2629 nr XXII/184/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6357
2630 nr XXII/185/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6357
2631 nr XXI-108/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6359
2632 nr XXI-109/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6360
2633 nr XXVIII/251/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 r 6362
2634 nr XXVIII/252/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości 6362
2635 nr XXVIII/253/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny 6363
2636 nr XXVIII/254/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny 6363
2637 nr XXVIII/255/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru na rok 2006 6364
2638 nr XXVIII/256/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Burmistrza, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, w 2006 r 6365
2639 nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r 6365
2640 nr XXVIII/258/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 6366
2641 nr XXVII/145/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń w 2006 r 6367
2642 nr XXVII/146/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń na 2006 r. oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 6368
2643 nr XXVII/147/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń na 2006 r 6369
2644 nr XXVII/148/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6369
2645 nr XXVII/149/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Bytoń na 2006 r 6370
2646 nr XXVII/150/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Bytoń na 2006 r 6370
2647 nr XXVII/151/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń na rok podatkowy 2006 6371
2648 nr XXIV/110/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zboża jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2006 r 6372
2649 nr XXIV/111/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2006 r 6372
2650 nr XXIV/112/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2006 6373
2651 nr XXIV/114/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6373
2652 nr XXVII/129/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od posiadania psów na rok 2006 6375
2653 nr XXVII/130/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 6376
2654 nr XXVII/131/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 6377
2655 nr XXVI/180/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. oraz niektórych zwolnień z tego podatku 6378
2656 nr XXVI/181/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 r., określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, a także zarządzenia poboru przedmiotowego podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6379
2657 nr XXVI/182/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 6380
2658 nr XXVI/183/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej, ustalenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6381
2659 nr XXVI/184/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjne 6382
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-11
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]