Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 143 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2588 nr XI/53/05 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6315
2589 nr XI/54/2005 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych 6315
2590 nr XXV/191/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6318
2591 nr XXV/192/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 6318
2592 nr XXV/193/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 6319
2593 nr XXV/194/05 Rady Gminy Stolno z dnia 3 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 6319
2594 nr XXXIV/274/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6320
2595 nr XXXIV/279/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości 6325
2596 nr XXXIV/280/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 6326
2597 nr XXXIV/281/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego oraz określenia sposobu poboru podatku rolnego 6327
2598 nr XXXIV/282/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego 6328
2599 nr XXXIV/283/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6328
2600 nr XXXI/147/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6329
2601 nr XXXI/148/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6330
2602 nr XXXI/149/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 6332
2603 nr XX/109/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006 6333
2604 nr XX/110/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2006 6333
2605 nr XX/111/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2006 6334
2606 nr XX/112/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2006 6334
2607 nr XX/113/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 r. na terenie Gminy Bobrowniki 6334
2608 nr XXXI/125/05 Rady Gminy Choceń z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 6336
2609 nr XXXI/126/05 Rady Gminy Choceń z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy 6337
2610 nr XXXI/127/05 Rady Gminy Choceń z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu ceny żyta dla celów podatku rolnego oraz wzorów formularzy 6337
2611 nr XXVIII/205/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 6337
2612 nr XXVIII/206/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6338
2613 nr XXVIII/209/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica 6339
2614 nr XXXV/154/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia zmieniająca uchwałę nr XI/75/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004 – 2006 6339
2615 nr XXXV/155/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 6340
2616 nr XXXV/156/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6341
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-10
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]