Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 142 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2556 nr XXXVII/451/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6279
2557 nr XXXVII/452/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 6280
2558 nr XXXVII/453/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r 6280
2559 nr XXXVII/454/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 6281
2560 nr XXXVII/455/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6281
2561 nr XXXVII/457/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6287
2562 nr XXXVI/299/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 r 6287
2563 nr XXXVI/300/05 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6290
2564 nr XXXVI/301/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6291
2565 nr XXXVII/310/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 r 6291
2566 nr XXIV/109/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2006 r 6292
2567 nr XXIV/110/2005 Rady Gminy Górzno z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2006 r 6292
2568 nr XXIV/111/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2006 r 6294
2569 nr XXIV/112/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2006 r 6294
2570 nr XXIV/113/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na 2006 r 6295
2571 nr XXIV/114/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 6295
2572 nr 140/XXXI/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6296
2573 nr 141/XXXI/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 r 6297
2574 nr 142/XXXI/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 r 6298
2575 nr XXXIV/304/05 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa w 2006 r 6299
2576 nr XXXIV/305/05 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 6300
2577 nr XXXIV/306/05 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i poboru tego podatku 6301
2578 nr XXXIV/307/05 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2006 r 6301
2579 nr XXV/187/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6302
2580 nr XXV/188/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 6303
2581 nr XXV/189/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 6303
2582 nr XXV/190/05 Rada Gminy w Cekcynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 6306
2583 nr XXV/191/05 Rada Gminy w Cekcynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarcza na terenie Gminy Cekcyn 6306
2584 nr XXV/194/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 6307
2585 nr XXV/196/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie 6308
2586 nr XXXVII/279/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 6308
2587 nr XXXVII/280/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. i zwolnień w tym podatku 6310
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-10
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]