Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 141 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2524 nr XIX/129/05 Rady Gminy Topólka z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku leśnego na 2006 rok 6251
2525 nr XIX/130/05 Rady Gminy Topólka z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2006 rok 6251
2526 nr XIX/131/05 Rady Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 6252
2527 nr XIX/135/05 Rady Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 6253
2528 nr XIX/136/05 Rady Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 6256
2529 nr XXIV/194/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6257
2530 nr XXIV/195/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6257
2531 nr XXIV/196/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu jej poboru 6258
2532 nr XXIV/197/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6258
2533 nr XXIV/198/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów 6260
2534 nr XXIV/199/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 6260
2535 nr XXIV/150/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6260
2536 nr XXIV/151/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6262
2537 nr XXIV/152/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości 6263
2538 nr XXIV/153/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek rolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego 6264
2539 nr XXIV/154/05 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek leśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego 6264
2540 nr XXV/140/05 Rady Gminy Osie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 6264
2541 nr XXV/141/05 Rady Gminy Osie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny 6265
2542 nr XXV/142/05 Rady Gminy Osie z dnia 9 grudnia 2005 r.w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny 6266
2543 nr XXIX/164/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rok 6266
2544 nr XXIX/165/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2006 rok 6266
2545 nr XXIX/166/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok 6267
2546 nr XXIX/167/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 6267
2547 nr XXIX/168/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok 6268
2548 nr XXIX/169/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2006 rok 6270
2549 nr XXIX/170/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz na 2006 r 6270
2550 nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnień od podatku 6271
2551 nr XXIX/168/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 6272
2552 nr XXIX/169/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 6273
2553 nr XXXVI/145/05 Rady Gminy Kikół z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 6273
2554 nr XXXVI/146/05 Rady Gminy Kikół z dnia 14 grudnia 2005 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 6275
2555 nr XXXVI/147/05 Rady Gminy Kikół z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na rok 2006 6276
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]