Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 140 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2490 nr XXVIII/205/05 Rady Miasta Rypina z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Rypina 6208
2491 nr XXX/225//05 Rady Miasta Rypina z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podatku rolnego na 2006 r 6209
2492 nr XXX/226/05 Rady Miasta Rypina z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podatku leśnego na 2006 r 6209
2493 nr XXXVII/275/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 6210
2494 nr XXXVII/276/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2006 6210
2495 nr XXXVII/277/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2006 6211
2496 nr XXXVII/278/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2006 6212
2497 nr XXXVII/281/05 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo 6213
2498 nr XXXVII/285/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 6214
2499 nr XXXIII/174/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia 6217
2500 nr XXXIII/175/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 6218
2501 nr XXXIII/176/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 6219
2502 nr XXXIII/177/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru 6220
2503 nr XXXIII/178/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 6221
2504 nr XXXIII/179/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6222
2505 nr XXXIII/180/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 6222
2506 nr XXXIII/187/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 6223
2507 nr XXXII/151/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6226
2508 nr XXXII/152/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości 6227
2509 nr XXXII/153/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów w 2006 r 6228
2510 nr XXXII/154/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2006 6229
2511 nr XXXII/155/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2006 6230
2512 nr XXXII/156/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego 6231
2513 nr XXXII/157/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku leśnego 6231
2514 nr XXXII/158/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przemysłowych na terenie Gminy Dobre 6232
2515 nr XXXII/160/05 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia i innych dodatków 6232
2516 nr XXV/129/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 6237
2517 nr XXV/130/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 6242
2518 nr XXV/131/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów na 2006 r 6242
2519 nr XXV/132/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006 6243
2520 nr XXV/133/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 r 6245
2521 nr XXV/134/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej 6245
2522 nr XXV/135/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2006 r 6246
2523 nr XXV/136/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 6246
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]