Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 139 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2460 nr XXXI/165/2005 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 6171
2461 nr XXXI/166/2005 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2006 r 6172
2462 nr XXXI/167/2005 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2006 r 6173
2463 nr XXXI/168/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad poboru i zwolnień z podatku od posiadania psów na 2006 r 6174
2464 nr XXXI/169/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 6174
2465 nr XXXI/170/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6175
2466 nr XXVII/155/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2006 r 6175
2467 nr XXVII/156/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6175
2468 nr XXVII/157/05 Rady Miejskiej W Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 6176
2469 nr XXVII/158/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6177
2470 nr XXXV/282/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6179
2471 nr XXXV/285/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6183
2472 nr XXXV/286/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2005, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2006 r 6184
2473 nr XXXV/287/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 6184
2474 nr XXXV/288/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od posiadania psów 6186
2475 nr XXXV/289/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6187
2476 nr XXVI/208/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006 6192
2477 nr XXVI/209/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/150/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 6193
2478 nr XXVI/210/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6193
2479 nr XXVI/211/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Chełmży 6195
2480 nr XXXV/315/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2006 r 6195
2481 nr XXXV/316/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2006 r 6197
2482 nr XXXV/317/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2006 r 6198
2483 nr XXXV/318/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006 6198
2484 nr XXXIV/419/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru 6199
2485 nr XXXIV/420/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 6200
2486 nr XXXIV/421/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru w roku 2006 6201
2487 nr XXXIV/422/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2006 r. oraz poboru tego podatku 6201
2488 nr XXXIV/423/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2006 r. oraz poboru tego podatku 6202
2489 nr XXXIV/424/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 6202
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-02
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-02
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]