Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 138 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2419 nr XLI/480/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 6132
2420 nr XLI/481/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 6132
2421 nr XLI/482/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych 6133
2422 nr XLI/483/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 6133
2423 nr XLI/484/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6134
2424 nr XXXV/242/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 6135
2425 nr XXXV/243/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6136
2426 nr XXXV/244/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 6137
2427 nr XXXV/245/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 6137
2428 nr XXXV/206/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6138
2429 nr XXXV/207/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 6139
2430 nr XXXV/208/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6140
2431 nr XXXV/209/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6142
2432 nr XXXV/210/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej 6142
2433 nr XXXV/211/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6143
2434 nr XXXV/212/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej 6143
2435 nr XXVII/208/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego 6144
2436 nr XXVII/209/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1m3 drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2006 r. na terenie Gminy Bukowiec, oraz zwolnień w podatku leśnym 6144
2437 nr XXVII/210/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego 6145
2438 nr XXVII/211/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006 6145
2439 nr XXVII/212/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 6146
2440 nr XXVII/213/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2006 6147
2441 nr XXVII/214/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006 6147
2442 nr XXVII/215/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 6149
2443 nr XXV/170/05 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 6150
2444 Nr XXV/171/05 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 6151
2445 nr XXV/172/05 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6152
2446 nr XXIV/191/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 6153
2447 nr XXIV/192/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6154
2448 nr XXIV/193/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 6156
2449 nr XXIV/194/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 6156
2450 nr XXIV/195/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 r 6157
2451 nr XXVII/100/05 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku i zwolnień od nieruchomości na 2006 r 6157
2452 nr XXVII/101/05 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na rok 2006 6158
2453 nr XXV/140/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2006, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 6158
2454 nr XXVI/215/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2006 6163
2455 nr XXVI/216/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2005 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2006 r 6164
2456 nr XXVI/217/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 6165
2457 nr XXVI/218/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz terminów płatności, zwolnień i sposobu jego pobierania 6165
2458 nr XXVI/219/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej 6166
2459 nr XXVI/220/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 6166
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-29
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]