Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 137 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2382 nr XXVII/191/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 6096
2383 nr XXVII/192/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6096
2384 nr XXVII/193/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 r 6097
2385 nr XXVII/194/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2006 r 6098
2386 nr 327/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 6098
2387 nr LVI/273/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 6100
2388 nr LVI/274/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2006 rok 6100
2389 Nr LVI/275/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2006 roku 6101
2390 nr LVI/276/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 6101
2391 nr LVI/277/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2006 rok 6103
2392 nr LVI/278/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok 6103
2393 nr LVI/279/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2006 rok 6104
2394 nr XXXI/118/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 6104
2395 nr XXXI/119/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 6105
2396 nr IX/80/05 Rady Gminy w Osielsku z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 6107
2397 nr IX/81/05 Rady Gminy w Osielsku z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6107
2398 nr IX/82/05 Rady Gminy w Osielsku z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej 6108
2399 nr IX/83/05 Rady Gminy w Osielsku z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych 6108
2400 nr XXXVIII/347/05 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 6109
2401 nr XXXVIII/348/05 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6109
2402 nr XXXVIII/349/05 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminu płatności 6111
2403 nr XXXVIII/350/05 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 6112
2404 nr XXXVIII/351/05 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6112
2405 nr XXXVIII/345/05 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli 6113
2406 nr XXIV/141/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 6116
2407 nr XXIV/142/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6117
2408 nr XXIV/143/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok 6118
2409 nr XXIV/146/2005 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 6120
2410 nr XXIV/147/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego 6120
2411 nr XXIV/148/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego 6121
2412 nr XXVIII/200/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości 6121
2413 nr XXVIII/201/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006 6122
2414 nr XXVIII/202/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2006 r 6123
2415 nr XXVIII/203/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6124
2416 nr XXVIII/204/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego 6124
2417 nr XXVIII/205/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego 6125
2418 nr XXVIII/206/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 6125
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]