Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 136 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2342 nr XXVI/30/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 r 6056
2343 nr XXVI/31/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r 6056
2344 nr XXVI/32/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2005 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 r 6057
2345 nr XXVI/33/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6057
2346 nr XXVI/34/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 r 6058
2347 nr XXXII/282/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku rolnego na 2006 r 6059
2348 nr XXXII/283/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. i zwolnień od tego podatku 6059
2349 nr XXXII/284/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku leśnego na 2006 r 6060
2350 nr XXXII/285/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 r 6060
2351 nr XXXII/286/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 6061
2352 nr XXXII/287/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 6062
2353 nr XLVI/365/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6063
2354 nr XLVI/366/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 6063
2355 nr XLVI/367/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6064
2356 nr 143/XLI/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Włocławek oraz określenia sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy 6066
2357 nr 154/XLI/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej 6069
2358 nr 155/XLI/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6070
2359 nr XXIII/159/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006 6071
2360 nr XXIII/160/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta z 1q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006 6072
2361 nr XXIII/161/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006 6073
2362 nr XXIII/162/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006 6073
2363 nr XXIII/163/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym 6074
2364 nr XXIII/164/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006 6075
2365 nr XXIII/173/2005 Rady Miasta w Radziejów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6075
2366 nr XXXV/252/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2006 r 6080
2367 nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 6081
2368 nr XXXV/255/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6082
2369 nr XXXV/256/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku rolnego na 2006 r 6083
2370 nr XXXV/257/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6083
2371 nr XXXV/258/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 6085
2372 nr XXXV/259/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec na 2006 r 6085
2373 nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6086
2374 nr XXXI/179/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2006 r 6086
2375 nr XXXI/180/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na 2006 r 6087
2376 nr XXXI/181/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6087
2377 nr XXXI/182/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na 2006 r 6088
2378 nr XXXI/183/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na 2006 r 6088
2379 nr XXXI/184/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 r 6089
2380 nr XXXI/185/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2006 r 6089
2381 nr XXXI/186/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2006 na terenie Gminy Baruchowo 6090
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]