Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 135 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2313 nr XXIX/237/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 6019
2314 nr XXVI/172/05 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 6019
2315 nr XXVI/177/05 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6020
2316 nr XXX/123/05 Rady Gminy Choceń z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany „Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym” 6021
2317 nr XXXV/247/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6022
2318 nr XXXV/248/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 6026
2319 nr XXXV/251/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 6027
2320 nr XXVI/228/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno 6027
2321 nr XXV/184/2005 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 i dodatku mieszkaniowego 6028
2322 nr XXVI/230/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 r 6032
2323 nr XXVI/231/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością Gminy Chełmno 6033
2324 nr XXXIX/264/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2006 r. dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto-Chełmno 6033
2325 nr XXV/136/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6038
2326 nr XXV/137/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych 6038
2327 nr XXV/138/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6040
2328 nr XLV/362/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca ustalenia uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych 6041
2329 nr XXVIII/169/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6041
2330 nr XXVIII/170/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6042
2331 nr XXVIII/171/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów 6044
2332 nr XXVIII/172/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej 6044
2333 nr 37/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2006 r 6045
2334 nr 38/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6046
2335 nr 39/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2006 r 6046
2336 nr XXXII/146/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 6047
2337 nr XXXII/147/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6047
2338 nr XXXII/148/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 6048
2339 nr XXXI/177/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pom. z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 6049
2340 nr XXXI/178/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pom. z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6050
2341 nr XXXI/179/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pom. z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 6051
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]