Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 134 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2284 nr XXVII/183/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 5983
2285 nr XXVII/184/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej na 2006 r 5983
2286 nr XXVII/185/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 5984
2287 nr XXVII/186/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia na rok 2006 wysokości i zasad poboru opłaty targowej 5986
2288 nr XXVII/187/05 Rady Gminy Lubanie z 23 dnia listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru w 2006 r 5986
2289 nr XXVII/188/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 r 5987
2290 nr XXVII/189/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w celu ustalenia podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego 5987
2291 nr XXVI/37/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 r 5987
2292 nr 324/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2006 5991
2293 nr 330/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2006 5994
2294 nr XXXII/288/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 5995
2295 nr XXIV/119/05 Rady Gminy Lipno z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 5998
2296 nr XXIV/120/05 Rady Gminy Lipno z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. i zwolnień w tym podatku 5999
2297 nr XXIV/121/05 Rady Gminy Lipno z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 6001
2298 nr XXV/164/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2006 r 6001
2299 nr XXV/165/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2006 r 6002
2300 nr XXV/166/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 r 6002
2301 nr XXV/167/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6003
2302 nr XXV/168/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 6004
2303 nr XXV/169/2005 Rady Miejskiej W Skępem z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2006 r 6006
2304 nr XXX/233/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. i zwolnień w tym podatku 6006
2305 nr XXX/234/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 6009
2306 nr XXX/235/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2006 r 6010
2307 nr XXX/236/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2006 r 6011
2308 nr XXX/237/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2006 r 6011
2309 nr XXX/238/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2006 r 6012
2310 nr XXVII/100/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 6012
2311 nr XXVII/101/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 6013
2312 nr XXVII/102/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. i zwolnień w tym podatku 6013
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-23
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]