Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 133 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2231 nr XXXVI/418/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzu informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 5921
2232 nr XXXIX/338/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5921
2233 nr XXXIX/339/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/04 Rady Miejskiej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 5921
2234 nr XXXIX/340/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 5922
2235 nr XXXIX/342/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 5922
2236 nr XXXV/180/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5923
2237 nr XXXV/181/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania 5926
2238 nr XXXI/192/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 5927
2239 nr XLII/252/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 5928
2240 nr 144/XLI/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. we Włocławku 5928
2241 nr XXXIV/237/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5928
2242 nr XXXIV/238/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5929
2243 nr XXXIV/239/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 5931
2244 nr XXXIV/240/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 5931
2245 nr XXXIV/242/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 5932
2246 nr XXIV/170/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: podatku od nieruchomości 5932
2247 nr XXIV/171/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 5933
2248 nr XXIV/172/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5934
2249 nr XXIV/173/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej 5935
2250 nr XXIV/174/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwały w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego 5936
2251 nr XXIV/180/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5937
2252 nr XXIV/181/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Warlubie oraz zasad ich używania 5941
2253 nr XXIX/44/2005 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów 5946
2254 nr XXIX/45/2005 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5946
2255 nr XXIX/46/2005 Rady Gminy w Sadkach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5948
2256 nr XVII/141/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 r 5952
2257 nr XXVII/143/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/96/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5953
2258 nr XXIV/118/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5954
2259 nr XXIV/119/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 5957
2260 nr XXIV/120/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5958
2261 nr XXIV/121/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 2 grudnia 2005 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5958
2262 nr XXXII/155/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5961
2263 nr XXXII/156/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego 5962
2264 nr XXXII/157/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego 5962
2265 nr XXXII/158/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 5962
2266 nr XXXII/159/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 5963
2267 nr XXXII/160/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5963
2268 nr XXXII/165/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5965
2269 nr XXIX/235/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tereni Gminy Kamień Krajeński 5968
2270 nr XXX/300/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006 5969
2271 nr XXX/301/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 5970
2272 nr XXX/302/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 5971
2273 nr XXX/303/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 r 5972
2274 nr XXX/304/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 5972
2275 nr XXX/305/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego 5973
2276 nr XXX/306/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego 5973
2277 nr XXX/307/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 5974
2278 nr XXX/308/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso 5974
2279 nr XXXV/170/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2006 r 5975
2280 nr XXXV/171/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 5975
2281 nr XXXV/172/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 r 5976
2282 nr XXXV/173/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2006 r 5977
2283 nr XXIX/170/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 5977
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-23
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]