Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 131 Bydgoszcz, 15 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2189 nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie 5831
2190 nr XL/235/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrdodka Pomocy Społecznej w Barcinie 5836
2191 nr XLI/243/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin 5836
2192 nr XLI/248/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 5841
2193 nr XXVIII/210/05 Rady Miasta Rypina z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rypina w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary miasta: obszar nr I - ograniczony od zachodu ulicami: Nowy Rynek i 3-go Maja, od północy ul. Malanowskiego, wschodu ul. Dr Fr. Dłutka i Młyńską, od południa istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, obszar nr II - ograniczony od zachodu ulicą Cholewińskiego, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP i PKS oraz od południa ul. Dworcową 5844
2194 nr XXVI/191/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5857
2195 nr XXVI/192/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 5858
2196 nr XXVI/193/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasady poboru oraz terminy płatności tego podatku 5859
2197 nr XXVI/194/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminy płatności i sposób jej poboru 5859
2198 nr XXVI/195/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5860
2199 nr XXVI/197/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2006 r 5861
2200 nr XXVI/198/05 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych świadczeń socjalnych 5862
2201 nr 899/05 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pod Dębową Górą” w Toruniu, dla terenu położonego pomiędzy ulicami Pod Dębową Górą, Chrobrego i Polną 5866
2202 nr XXXIII/295/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 5871
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-15
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]