Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 130 Bydgoszcz, 14 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2165 nr XXXVI/410/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 89/2 i 2044/4 w Koronowie - Pieczyskach 5795
2166 Nr 130/XL/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka dla obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej, dz. nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88 5799
2167 nr 134/XL/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Włocławek 5805
2168 nr XXXIV/87/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 5806
2169 nr XXXIV/88/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2006 r 5806
2170 nr XXXIV/89/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 5807
2171 nr XXXIV/90/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości 5808
2172 nr XXXIV/91/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 5808
2173 nr XXXIV/92/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego 5809
2174 nr XXXIV/93/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 5809
2175 nr XXXIV/94/05 Rady Miejskiej w Mroczy 18 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku leśnego 5809
2176 nr XXXIV/95/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 5810
2177 nr XXXIV/96/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 5810
2178 nr XXXIV/97/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5811
2179 nr XXXIV/99/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 5813
2180 nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5814
2181 nr XXXI/258/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5818
2182 nr XXXI/260/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 5819
2183 nr XXXI/261/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 5820
2184 nr XXXI/262/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2006 r. oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku 5821
2185 nr XXVII/217/05 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli Gminy Lniano” 5822
2186 nr XXX/239/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5825
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
2187 z dnia 5 grudnia 2005 r. wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dębowej Łące przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2005 r 5826
POROZUMIENIE
2188 nr 139/2005 zawarte w dniu 25 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Dąbrowa Biskupia Gmina w sprawie pomocy finansowej - na przebudowę drogi powiatowej Nr 2542C Modliborzyce - Rejna - etap I 5826
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-15
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]