Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 18 luty 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
196 nr XXV/289/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Samociążek, Gmina Koronowo 507
197 nr XXVIII/327/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2005 r. dotycząca zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr XXVII/310/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo 519
198 nr XXIV/201/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Mogilno 519
199 nr XXIV/204/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mogilno oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży 520
200 nr XIV/83/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 521
201 nr XXV/150/2004 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Zbiczno 523
202 nr XXIII/97/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach gminnych oraz ustalenia opłat z tego tytułu 529
203 nr XXIII/102/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2004 r w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 530
204 nr XXIII/103/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2004 r w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zasad zwrotu za świadczenie w formie posiłku 531
205 nr XXIV/105/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Kowal 532
206 nr XXIV/106/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal 534
207 nr XXII/158/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 538
208 nr XX/96/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w zakresie prowadzenia działalności handlowej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 539
209 nr 124/XXVIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodku adopcyjno-opiekuńczym dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek 540
210 nr XIX/158/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 542
211 nr XXV/136/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 542
OBWIESZCZENIA:
212 nr 1/05 Starosty Toruńskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego 547
213 nr 2/05 Starosty Toruńskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie 547
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-25
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]