Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 129 Bydgoszcz, 13 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2141 nr 319/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 69/2001 5755
2142 nr 323/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr 112/03 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów 5756
2143 nr XXXVII/341/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ustalonej opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości oprocentowania w przypadku rozłożenia tej należności na raty 5756
2144 nr XXXVII/342/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty 5757
2145 nr XXXVII/343/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej 5757
2146 nr XXX/134/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości 5757
2147 nr XXX/135/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych 5759
2148 nr XXX/136/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów 5761
2149 nr XXX/137/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 5761
2150 nr XXX/138/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo 5762
2151 nr LVIII/1129/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5762
2152 nr XXXVII/421/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania 5763
2153 nr XXXVII/422/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5765
2154 nr XXXVII/423/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo 5766
2155 nr XXXVII/436/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 5781
2156 nr XXIX/201/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 5781
2157 nr XXIX/202/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie Gminy Lubiewo 5782
2158 nr XXIX/203/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5783
2159 nr XXIX/204/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 5785
2160 nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 5785
2161 nr XXIX/207/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 5786
2162 nr XXIX/208/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 5786
2163 nr XXVII/212/05 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5790
2164 nr XXVII/213/05 Rady Gminy Lniano z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 5791
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-13
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]