Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 06 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2120 nr XXVI/144/2005 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 13 października 2005 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim 5662
2121 nr XXVI/206/05 Rady Gminy Lniano z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 5663
2122 nr XXVI/207/05 Rady Gminy Lniano z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 5664
2123 nr XXXVI/411/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 2149/1, nr 2149/2, nr 2150 i nr 2151 położonych w Koronowie (Tuszyny) 5665
2124 nr XXVI/143/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5674
2125 nr XXVI/205/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5678
2126 nr XXVI/206/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec 5681
2127 nr XXIV/135/05 Rady Gminy Osie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5687
2128 nr XXIV/136/05 Rady Gminy Osie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5691
2129 nr XXXVI/257/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie 5692
2130 nr XXV/180/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Toruńskiego 5692
2131 nr 892/05 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 724/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń 5693
2132 z dnia 28 listopada 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-64(7)/2005/273/VI/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5694
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-08
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]