Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 28 listopad 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2106 nr XLII/339/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 września 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5551
2107 nr XXV/225/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego i produkcyjno-gospodarczego we wsi Nowe Dobra, Gmina Chełmno 5555
2108 nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 5564
2109 nr XLVII/152/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Grudziądz 5565
2110 nr XLVII/161/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad przyznawania dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5566
2111 nr XXV/180/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji 5570
2112 nr XXV/205/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat 5570
2113 nr XXV/206/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2006 r 5571
2114 nr XXXIV/240/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 5571
2115 nr 887/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych 5571
2116 nr XXIII/109/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 5572
2117 nr XXXI/144/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5572
INFORMACJA
2118 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2005 r. o możliwości zgłaszania kandydatów celem uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy 5573
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-30
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]