Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 21 listopad 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2088 nr XXXIII/235/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu 5458
2089 nr XXXIII/236/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Lubraniec 5458
2090 nr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny w Bydgoszczy 5458
2091 nr XXXVII/208/2005 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno obejmującego: tereny zabudowy letniskowo-rekreacyjnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej działki od nr 219/8 do nr 219/14, - teren „A” oraz działki od nr 218/10 do nr 218/12 i od nr 205/1 do nr 205/3 i nr 205/5 – teren „B” 5487
2092 nr XXXIV/432/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru przylegającego do ul. Karola Marcinkowskiego, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Bydgoskiej i Karola Marcinkowskiego a linią kolejową Inowrocław-Toruń w Inowrocławiu, w zakresie terenu oznaczonego symbolami „ 24 US, KS”, „26 KDx ”, „27 KLx”, „28 KD”, „29 US, KS” i „30 KXx”, obejmującego obszar w granicach określonych na rysunku planu 5494
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-23
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]