Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 16 listopad 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2076 nr XXVIII/290/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin V” 5418
2077 nr XXXV/332/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nakło nad Notecią fragmentu terenu położonego w rejonie obwodnicy miasta 5434
2078 nr XXXIII/299/05 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie ulicy Sikorskiego 5438
2079 nr XXX/288/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 5444
2080 nr XXV/211/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie 5445
2081 nr XXV/212/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zwolnienia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5445
2082 nr XXXIII/229/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5445
2083 nr XXXIII/232/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 5446
2084 nr XXXIII/233/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Wąbrzeźno 5449
2085 nr XXVII/202/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 2 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica 5449
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2086 z dnia 10 listopada 2005 r. o zmianach w składach rady gminy 5449
INFORMACJA
2087 z dnia 10 listopada 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-62(7)/2005/546/VII/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5450
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-21
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]