Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 121 Bydgoszcz, 15 listopad 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2059 nr XXVIII/179/05 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Falborz Parcele, Stary Brześć w Gminie Brześć Kujawski oraz obręb Miasto Brześć Kujawski nr 1 5379
2060 nr XXIX/180/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 października 2005 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej 5398
2061 nr XXXVI/309/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica 5398
2062 nr 123/XXXIX/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek 5398
2063 nr XXIV/142/05 Rady Gminy Sośno z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 5399
2064 nr LIV/1086/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta – Zakładu Aktywności Zawodowej 5400
2065 nr LIV/1087/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszcz 5401
2066 nr LIV/1090/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 200S r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej podległego Miastu Bydgoszcz 5402
2067 nr LIV/1091/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy 5402
2068 nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – w jednostkę budżetową 5403
2069 nr 867/05 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. M. Skłodowskiej-Curie w Toruniu oraz części terenów przyległych 5406
2070 nr 868/05 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Batorego w Toruniu oraz części terenów przyległych 5409
2071 nr XXIX/299/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5411
2072 nr XXIX/300/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/67/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe 5411
2073 nr XXIX/302/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 5411
2074 nr XXVII/245/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/180/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości 5412
2075 nr XXXVIII/333/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5412
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-18
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]