Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 120 Bydgoszcz, 10 listopad 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2047 nr XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XX/143/2004 r. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Gniewkowo 5355
2048 nr LVI/1123/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg 5355
2049 nr XL/474/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 5356
2050 nr XL/475/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 5356
2051 nr XXVIII/174/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie przyjętego uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie nr XVIII/98/2004 z dnia 30 września 2004 r 5356
2052 nr XL/239/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu 5357
2053 nr XXXVI/444/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia na 2006 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5358
2054 nr XXXVI/446/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5358
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2055 z dnia 4 listopada 2005 r. o zmianach w składach Rady Powiatu w Nakle nad Notecią 5359
INFORMACJE:
2056 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeniesionych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego oraz skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury 5359
2057 rozporządzenie nr 2/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 6 października 2005 r. uchylające rozporządzenie nr 1/2005 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół 5370
2058 z dnia 2 listopada 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-33(13)/2005/9356/I/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła w części dotyczącej działalności ciepłowniczej prowadzonej na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Zachód” w siedzibą w Biedrusku w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem 5370
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-16
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]