Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 17 luty 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
186 nr XXVIII/128/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/109/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Grudziądz 454
187 nr XXXI/155/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Grudziądz 454
188 nr XXXI/160/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza 455
189 nr XXXI/161/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk i hal targowych w granicach administracyjnych Gminy-Miasto Grudziądz 456
190 nr XXXI/162/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania czystości i porządku oraz utrzymywania zwierząt na terenie Gminy-Miasto Grudziądz 458
191 nr XXI/200/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej 464
192 nr XXII/219/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Północ” 464
193 nr XXII/220/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Chmielnikach, we wsi Brzoza, Gmina Nowa Wieś Wielka 476
194 nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 r 502
195 nr XXVII/263/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany niektórych zapisów w załączniku do uchwały nr XV/154/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią 503
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]