Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 07 listopad 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2029 nr 32/2005 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb 5286
UCHWAŁY:
2030 nr 866/05 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy Leśne-Polana” w Toruniu, dla terenów położonych w rejonie ulic Szosy Chełmińskiej, Zbożowej, Owsianej, Brzoskwiniowej i Czeremchowej 5289
2031 nr XXVIII/288/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin” 5296
INFORMACJE:
2032 aneks nr 1 do porozumienia z dnia 12 lipca 2005 r. zawarty w dniu 28 września 2005 r. pomiędzy: Gminą Inowrocław Powiatem Inowrocławskim 5308
2033 z dnia 28 października 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-61(5)/2005/532/VII/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku na wytwarzanie ciepła 5309
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-08
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]