Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 27 paĽdziernik 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1984 nr XVIII/77/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Chrostkowo 5182
1985 nr XXIV/93/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Chrostkowo 5186
1986 nr XXX/262/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 5186
1987 nr XXI/178/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar wzdłuż drogi krajowej nr 1 – działki nr 7/3, 7/8, 10/3, 11, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/4, 16/6, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19/1, 19/2 oraz części działek nr 7/6, 17/6 i 18 w obrębie Nowe Marzy oraz działkę nr 293 w obrębie Mniszek w Gminie Dragacz 5192
1988 nr XXI/179/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części działek nr 88/1, 89/1, 94, 95/5 i 96/4 w obrębie Michale, w Gminie Dragacz 5205
1989 nr XXI/100/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie 5213
1990 nr XX/108/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 5213
1991 nr XX/107/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 września 2005 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 5214
1992 nr XXVI/187/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5214
POROZUMIENIE
1993 nr E.K.I. 0116-POR-36/2005 zawarte w dniu 31 sierpnia 2005 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia prowadzenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Świeciu Powiatowi Świeckiemu 5218
POBIERZ

Opublikowane: 2005-10-31
Ostatnia modyfikacja: 2005-10-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]