Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 20 paĽdziernik 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1955 nr 810/05 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego ulice Olimpijską i Leśny Trakt, na odcinku od ul. Szosa Lubicka do granicy administracyjnej Miasta Torunia 5143
1956 nr XXIV/156/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skępe”, a także przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów 5151
1957 nr XIX/104/05 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 5159
1958 nr XIX/105/05 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 5159
1959 nr XXIV/136/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie 5160
1960 nr XXIV/137/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych znajdujących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Tłuchowo 5161
1961 nr XXIV/139/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/135/97 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 10 listopada 1997 r 5161
1962 nr XXXV/269/05 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 września 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewkowo 5162
1963 nr XXXV/270/05 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 września 2005r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie 5162
1964 nr XXVIII/277/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca uchwałę o lokalizacji targowisk i placów handlowych w Ciechocinku oraz o regulaminie prowadzenia działalności handlowej i usługowej na ich terenie 5162
1965 nr XXVI/141/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Wąpielsk na okres dłuższy niż 3 lata 5163
1966 nr XXVI/145/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych, i zakładów gastronomicznych oraz ogródków letnich, na terenie Gminy Wąpielsk 5163
1967 nr XXXVII/325/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola 5164
1968 nr XXXVII/326/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Tuchola 5164
1969 nr XXXVII/327/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola 5165
1970 nr XXXVIII/524/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 5166
1971 nr XXVIII/127/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechocin 5167
1972 nrXXXIV/232/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie 5167
1973 nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów szkół wyższych 5170
1974 nr XXXV/255/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia ochrony drzew w drodze uznania za pomniki przyrody 5171
1975 nr XXXVII/213/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia 5176
1976 nr XXIII/182/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 5176
1977 nr XXXIII/80/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/34/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza 5176
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1978 z dnia 3 października 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie w okręgu nr 7 przeprowadzonych w dniu 2 października 2005 r 5177
1979 z dnia 3 października 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbójno w okręgu nr 9 przeprowadzonych w dniu 2 października 2005 r 5177
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1980 z dnia 11 października 2005 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa 5177
INFORMACJE:
1981 Starosty Włocławskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Izbica Kujawska 5178
1982 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 października 2005 r. o założeniu ewidencji budynków dla części Miasta Grudziądza 5178
1983 rozporządzenie nr 3/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 6 października 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2005 z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 5178
POBIERZ

Opublikowane: 2005-10-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-10-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]