Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 113 Bydgoszcz, 13 paĽdziernik 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1939 nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim 5107
1940 nr XXVIII/389/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5108
1941 nr XXXI/398/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5113
1942 nr XLIII/127/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Nad Torem, Bydgoską, Chełmińską i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 5113
1943 nr XXXII/266/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie 5131
1944 nr XXXII/268/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 5131
1945 nr XXVII/191/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 września 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/125/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych 5133
1946 nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 września 2005 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie 5133
1947 nr XXVII-183/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy i Miasta Janikowo 5134
1948 nr XXVII-184/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji imienia Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al-Sauda (ang. King Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud International Center for Promotion of Dialogue, Cultural Exchange and Education) w Janikowie oraz zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie 5134
1949 nr XXXV/333/2005 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Paterek 5135
1950 nr XXXIV/400/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez gminę 5137
1951 nr XXXV/403/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 5137
1952 nr XXXV/406/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/400/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 sierpnia 2005 r. dotyczącej sprawiania pogrzebu przez gminę 5138
1953 nr XXIV/201/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 5138
POROZUMIENIE
1954 w sprawie współdziałania międzygminnego dotyczące budowy i eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Gminy Pakość i Gminy Barcin, eksploatacji oczyszczalni ścieków, położonej w m. Sadłogoszcz, Gmina Barcin oraz eksploatacji składowiska odpadów komunalnych położonego w m. Giebnia, Gmina Pakość 5139
POBIERZ

Opublikowane: 2005-10-17
Ostatnia modyfikacja: 2005-10-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]