Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 112 Bydgoszcz, 06 paĽdziernik 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1927 nr XXXVI/203/2005 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno obejmującego działkę nr 169/37 i część działki nr 169/38 z przeznaczeniem na tereny zabudowy letniskowo-rekreacyjnej 5083
1928 nr XLIII/139/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Grudziądz 5088
1929 nr 196/XXIX/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 5088
1930 nr XXVIII/282/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin w zakresie ustalenia warunków udzielania obniżek czynszu naliczanego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach 5088
1931 nr XXVIII/283/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2002-2006 w zakresie ustalenia warunków udzielania obniżek czynszu naliczanego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach 5089
1932 nr XXVIII/284/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy łączącej ul. Rychlewskiego z ul. Lewandowskiego w Żninie 5090
1933 nr XXVIII/285/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy na terenie Miasta Żnina 5092
1934 nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin 5094
1935 nr XXXVIII/224/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego 5096
1936 nr XXXIV/429/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 5098
POROZUMIENIE
1937 aneks nr 1/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2004 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Miastem Kcynia 5098
INFORMACJA
1938 Rozporządzenie Nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno” tj.: 5099
POBIERZ

Opublikowane: 2005-10-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-10-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]