Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 111 Bydgoszcz, 04 paĽdziernik 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1919 nr 352/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie 5062
1920 nr 355/05 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie 5064
UCHWAŁY:
1921 nr XXXVII/515/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 5066
1922 nr XLII/338/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża 5066
1923 nr XXXI/142/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 5068
1924 nr 129/XXIX/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 września 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 5069
1925 z dnia 28 września 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-55(7)/2005/715/III/AgS zatwierdzającej taryfę dla „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie ciepła 5074
1926 z dnia 30 września 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-54(8)/2005/1333/IV/ASz zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłowni „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5077
POBIERZ

Opublikowane: 2005-10-07
Ostatnia modyfikacja: 2005-10-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]