Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 110 Bydgoszcz, 30 wrzesień 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1908 nr 326/05 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 5026
UCHWAŁY:
1909 nr XXXI/204/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 101/1, 101/2 i 101/3 położonych w miejscowości Osówiec w Gminie Sicienko 5026
1910 nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 263/2 w Buszkowie 5033
1911 nr XXVIII/281/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 5037
1912 nr XXIV/173/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statucie SP ZOZ 5038
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1913 z dnia 29 września 2005 r. o wysokości przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 5038
ZARZĄDZENIE
1914 nr 10/R/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego dla Gminy Miasta Lipna z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5039
POROZUMIENIE
1915 zawarte w dniu 1 września 2005 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławka a Zarządem Powiatu w Lipnie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 5039
INFORMACJE:
1916 o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za 2004 r. 5040
1917 z dnia 15 września 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji nr WCC/37A/715/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany nazwy i oznaczenia przedsiębiorcy „PEPEBE Włocławek” z siedzibą we Włocławku, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5052
1918 z dnia 21 września 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji nr OPO-4210-1(17)/2005/5074/I/ED zatwierdzającej taryfę Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5052
POBIERZ

Opublikowane: 2005-10-05
Ostatnia modyfikacja: 2005-10-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]