Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 15 luty 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
168 nr XXI/119/2004 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu, Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim na 2005 r 407
169 nr XXI/121/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za inkaso poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów 408
170 nr XVIII/138/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia 408
171 nr XVIII/141/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 409
172 nr XXIII/121/2004 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r 410
173 nr XXIII/122/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia terminu płatności podatku od posiadania psów 411
174 nr XXIV/124/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Świekatowo oraz zasad ich używania 411
175 nr XXIV/126/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 415
176 nr XXV/109/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 418
177 nr XVIII/120/04 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 419
178 nr XXXIII/266/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 423
179 nr XXIX/201/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i określenia inkasentów 424
180 nr XL/889/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wyżyny w Bydgoszczy w rejonie ul. Wojska Polskiego 424
181 nr XIX/81/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 443
182 nr XIX/82/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 446
INFORMACJE:
183 z dnia 22 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/993C/2579/W/OPO/2004/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła prowadzonej przez przedsiębiorcę KAROR Mirosław Szubartowski i Spółka Sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy 447
184 z dnia 22 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 22 grudnia 2004 r. nr WCC/882E/1733/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany zakresu działalności Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Lubrańcu, prowadzącego działalność gospodarczą w imieniu Gminy i Miasta Lubraniec, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 448
185 z dnia 5 stycznia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/688K/6/W/OWA/2004/TKc w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła „Dalkia Polska” S.A., prowadzącej działalność gospodarczą w Wąbrzeźnie w zakresie wytwarzania ciepła 448
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-23
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]