Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 108 Bydgoszcz, 21 wrzesień 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1872 nr 18/2005 z dnia 8 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 4959
1873 nr 19/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego 4959
1874 nr 20/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego 4960
1875 nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 4963
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1876 nr 348/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dębowej Łące 4966
UCHWAŁY:
1877 nr XL/331/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kochanowskiego, Fredry, Graniczną i granicą obowiązującego miejscowego planu dla terenu „osiedla Południe część Zachodnia”, w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski 4967
1878 nr XXIV/199/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bukowiec oraz zasad ich używania 4984
1879 nr XXXII/154/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich 4988
1880 nr XXXII/197/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości stanowiących mienie Komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania; najmu albo użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata 4989
1881 nr XXXII/198/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 sierpnia 2005 r w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych 4990
1882 nr XXVIII/211/05 Rady Miasta Rypina z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń, obiektów, urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie 4990
1883 nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz 4991
1884 nr XLIII/129/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy-Miasto Grudziądz 4992
1885 nr XLIII/133/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza 4992
1886 nr XLIII/140/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy-Miasto Grudziądz 4993
1887 nr XXIII/183/05 Rady Gminy Stolno z dnia 9 września 2005 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie 4993
INFORMACJE:
1888 Starosty Świeckiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów – założenia ewidencji budynków i lokali dla Miasta Świecia obręb Świecie i Przechowo 4994
1889 rozporządzenie nr 1/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 4995
1890 rozporządzenie nr 1/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 4995
POBIERZ

Opublikowane: 2005-09-27
Ostatnia modyfikacja: 2005-09-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]