Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 106 Bydgoszcz, 08 wrzesień 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE
1836 nr 3/R/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2005 r 4891
UCHWAŁY:
1837 nr XXIII/193/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r 4891
1838 nr XXXIII/425/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 4892
1839 nr XLI/341/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania oraz włączenia nowo utworzonych ulic w granice istniejących obwodów wyborczych 4892
1840 nr XXXV/201/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Barcin 4893
1841 nr XXXVII/215/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/201/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. - Statutu Gminy Barcin 4912
1842 nr XXVIII/241/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie 4912
1843 nr XXXV/262/05 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia 4912
1844 nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia 4913
1845 nr XXXV/264/05 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 8 sierpnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia 4913
1846 nr 26/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4914
1847 nr XXIX/145/05 Rady Gminy Dobre z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobre 4914
1848 nr 310/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Świecie 4916
1849 nr XXXVIII/229/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz 4927
1850 nr XXXI/227/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Deczno w Gminie Świecie 4927
1851 nr XXXIII/128/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Brzuze nr XXVIII/114/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzuze 4928
1852 nr XXXVII/489/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 4928
1853 nr XXVII/191/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/159/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo 4930
1854 nr XXVII/227/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 4930
POBIERZ

Opublikowane: 2005-09-19
Ostatnia modyfikacja: 2005-09-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]