Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 104 Bydgoszcz, 30 sierpień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1819 nr XL/333/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic 4815
1820 nr XLI//97/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum w Grudziądzu 4817
1821 nr XLI/102/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 4817
1822 nr XXXV/204/05 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 38 przy ul. Dąbrowieckiej w Barcinie 4818
1823 nr XXXV/205/05 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 80/34, 80/68, 80/83, 81/22 i 81/66 pomiędzy ulicami Artylerzystów i Ludowego Wojska Polskiego w Barcinie 4823
1824 nr V/53/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku 4828
1825 nr V/54/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku 4829
1826 nr V/55/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 4831
1827 nr V/56/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osielsko 4831
1828 nr V/58/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Osielsku oraz nadania jej regulaminu 4833
1829 nr 30/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kamień Krajeński na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 4835
1830 nr XXX/395/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota 4835
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1831 z dnia 22 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzozie przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2005 r 4836
INFORMACJE:
1832 zarządzenie nr 8/2005 Wójta Gminy w Jeżewie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r 4837
1833 Starosty Tucholskiego z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie założenia ewidencji budynków dla obrębu ewidencyjnego Tuchola 4841
POBIERZ

Opublikowane: 2005-09-01
Ostatnia modyfikacja: 2005-09-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]