Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 102 Bydgoszcz, 26 sierpień 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1804 nr 17 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 4703
UCHWAŁY:
1805 nr XXXVII/300/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4703
1806 nr XXIV/183/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płużnica 4707
1807 nr XXXII/177/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Gostycyn w obrębie geodezyjnym Łyskowo 4708
1808 nr XXXII/178/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Gostycyn w obrębach geodezyjnych: Łyskowo, Gostycyn 4715
1809 nr XXVII/198/05 Rady Miasta Rypina z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych 4730
1810 nr XXI/126/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 4731
1811 nr XXI/129/05 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży 4732
1812 nr XXI/130/05 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej 4734
1813 nr XXXI/151/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r 4734
1814 nr XXXI/152/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r 4734
1815 nr XXVI/189/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski 4735
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1816 z dnia 8 sierpnia 2005 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Grudziądzkiego 4738
INFORMACJA
1817 z dnia 27 czerwca 2005 r. Starosty Nakielskiego w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków i lokali dla miast Kcynia i Szubin 4738
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-30
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]