Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 24 sierpień 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1786 nr 331/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mieście Lipnie 4671
ZARZĄDZENIE
1787 nr 1/R/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Lipno) 4671
UCHWAŁY:
1788 nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Kończewice 4673
1789 nr XXXVI/297/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Mirakowo 4677
1790 nr XXV/184/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/131/2000 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ustalenia dla Miasta i Gminy Solec Kujawski liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 4680
1791 nr XXXVI/302/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r 4681
1792 nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego 4686
1793 nr XXXVI/321/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego 4688
1794 nr XXVI/166/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i lokali mieszkalnych 4689
1795 nr XXVII/161/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku 4689
1796 nr XXXIV/262/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania 4690
1797 nr XXII/126/05 Rady Gminy Osie z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania 4690
1798 nr XXXI/171/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania 4691
1799 Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Lipnie 4691
INFORMACJE:
1800 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych Powiatu Żnińskiego 4692
1801 z dnia 4 sierpnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-43(5)/2005/209/VI/AS odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła „OPEC GRUDZIĄDZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 4692
1802 z dnia 10 sierpnia 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/635F/2255/W/OPO/2005/AJ oraz nr PCC/670D/2255/W/OPO/2005/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 4693
1803 z dnia 10 sierpnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-46(7)/2005/2250/V/ED z dnia 4 sierpnia 2005 r. zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4694
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-26
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]