Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 23 sierpień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1780 nr XXVIII/140/05 Rady Gminy Dobre z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Dobre 4630
1781 nr XXVI/178/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania 4630
1782 nr LI/1048/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Myślęcinek w Bydgoszczy w rejonie ulicy Jeździeckiej i Hipicznej 4640
1783 nr XXX/158/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 4665
1784 nr XXX/159/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4666
1785 nr XXX/252/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności 4667
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]