Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 17 wrzesień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1698 nr XIX/145/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej uzupełniających brakujące w ewidencji dane 4607
1699 nr XXI/155/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 4607
1700 nr XXI/156/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 4608
1701 nr XIX/76/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/63/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2004 r 4608
1702 nr XV/129/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Chełmży 4609
1703 nr 121/XIV/2004 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dragacz na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4609
1704 nr XXI/136/2004 Rada Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 4610
1705 nr XXI/137/2004 Rada Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 4611
1706 nr XVIII/97/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 4611
1707 nr XVI/136/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 4612
1708 nr XVIII/115/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 2 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiewo 4615
1709 nr XVIII/121/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/2001 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 4618
INFORMACJE:
1710 rozporządzenie nr 8/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie strefy ochronnej awaryjnego ujęcia wody podziemnej „Nowe Bielany” w Toruniu 4619
1711 rozporządzenie nr 9/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie strefy ochronnej awaryjnego ujęcia wody podziemnej „Toruń-Czerniewice” w Toruniu 4619
1712 rozporządzenie nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie strefy ochronnej awaryjnego ujęcia wody podziemnej „Wrzosy II” w Toruniu 4619
1713 z dnia 2 września 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-32(10)/2004/1333/III/JP zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłowni „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 4620
1714 z dnia 14 września 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-47(6)/2004/603/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 4624
1715 z dnia 8 września 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-48(5)/2004/2255/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 4629
1716 z dnia 14 września 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-49(2)/2004/388/V/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 4634
POBIERZ

Opublikowane: 2004-09-21
Ostatnia modyfikacja: 2004-09-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]