Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 07 wrzesień 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1681 nr 160A/2004 z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą 4583
UCHWAŁY:
1682 nr XXI106/2004 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 4584
1683 nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz 4584
1684 nr XVII/108/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 4587
1685 nr XVII/109/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zaliczenia ulic na terenie Miasta Chodecz do kategorii dróg gminnych 4588
1686 nr XXV/145/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4590
1687 nr XXV/146/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zasad zwrotu za świadczenie w formie posiłku 4590
1688 nr XXV/148/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej oraz sposobu sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej 4591
1689 nr XXV/96/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk i hal targowych w granicach administracyjnych Gminy-Miasto Grudziądz 4592
1690 nr XXV/97/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza 4592
1691 nr XXIV/316/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 4593
1692 nr XXIV/317/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 4593
1693 nr XXIV/318/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 4593
1694 nr XX/303/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom 4594
1695 nr XX/304/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom 4596
INFORMACJE:
1696 zarządzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2003 r 4598
1697 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 kwietnia 2000 r. nr XVI/234/2000 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4601
POBIERZ

Opublikowane: 2004-09-13
Ostatnia modyfikacja: 2004-09-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]