Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 07 wrzesień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1676 nr XIX/219/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia zasad udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku 4542
1677 nr XIV/83/04 Rady Gminy Osie z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Osie w rejonie ulic Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej 4544
1678 nr XIV/84/04 Rady Gminy Osie z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej (ze stacją paliw) i produkcyjnej we wsi Osie obejmującego działki nr 192/1, 193/ 194 i część działki nr 192/2 4563
INFORMACJE:
1679 z dnia 31 sierpnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-42(7)/2004/348/V/ED zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4570
1680 z dnia 31 sierpnia 2004 r. o decyzji Prezesa urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-41(7)/2004/218/III/JP zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 4574
POBIERZ

Opublikowane: 2004-09-09
Ostatnia modyfikacja: 2004-09-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]