Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 95 Bydgoszcz, 31 sierpień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1659 nr 27/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie użytków ekologicznych 4359
1660 nr 28/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie powiększenia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 4363
UCHWAŁY:
1661 nr XV/15/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 4364
1662 nr XIV/71/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 4365
1663 nr XV/87/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie 4365
1664 nr XV/88/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 4368
1665 nr XVI/85/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytoń 4368
1666 nr XXX/180/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 4380
1667 nr 532/04 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Centrum” w Toruniu dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Gałczyńskiego i projektowanej trasy S 96 KG2/2 4381
1668 nr XIII–66/04 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bądkowo na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4385
1669 nr XV/152/2004 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie regulaminu tymczasowego targowiska w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej 4385
1670 nr 18/04 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dębowa Łąka w dzierżawę lub najem oraz określenia wysokości czynszów 4386
1671 nr 19/04 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dębowa Łąka 4387
INFORMACJE:
1672 z dnia 11 sierpnia 2004 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/688J/6/W/OWA/2004/TKł nr PCC/715H/6/W/OWA/2004/TKł w sprawie koncesji Przedsiębiorstwa Dalkia Polska S.A. na działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło 4388
1673 z dnia 18 sierpnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-36(8)/2004/106/IV/AK zatwierdzającej taryfę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4389
1674 z dnia 19 sierpnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179B/740/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Frantschach Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła. 4395
POBIERZ

Opublikowane: 2004-09-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-09-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]