Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 20 sierpień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1646 nr 26/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zakazów obowiązujących w obszarach chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim 4323
UCHWAŁY:
1647 nr XXII/250/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo 4324
1648 nr XXII/251/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie 4327
1649 nr XIV/68/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie 4331
1650 nr XVII/88/04 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego 4332
1651 nr XVII/92/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 4334
1652 nr XVI/78/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, dotyczącego terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą, usługi i handel 4335
1653 nr XVI/79/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo, dotyczącego terenu przeznaczonego pod przemysł, usługi i handel 4340
1654 nr 539/04 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Toruniu przy ul. Kasztanowej 16 oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Izby Wytrzeźwień do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej 4353
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1655 z dnia 19 maja 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy 4354
1656 z dnia 22 września 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich 4355
1657 z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianach w składzie rady gminy (Rada Miejska w Świeciu) 4355
INFORMACJA
1658 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w celu jej uzupełnienia 4356
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-20
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]