Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 19 sierpień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1638 nr 25/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów wycinania drzew w okresie od 20 maja 1996 r. do 31 października 1996 r. oraz od 30 kwietnia do 31 października w latach następnych 4294
UCHWAŁY:
1639 nr XXIII/63/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Chełmińską, Bydgoską i Czerwonodworną 4294
1640 nr XXII/256/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście i Gminie Koronowo 4306
1641 nr XXV/200/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 4312
1642 nr 531/04 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Legionów i Inżynierskiej w Toruniu 4312
1643 nr XX/129/2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Świeckiego 4315
1644 nr XVI/100/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4315
INFORMACJA
1645 z dnia 4 sierpnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA–4210-86-(2)/2004/6/CIE/III/ML przedłużającej okres obowiązywania ustalonej przez prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła Dalkię Polska S.A. taryfy dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z Ciechocinka 4316
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-20
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]