Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 09 sierpień 2004
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1585 nr 24/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. sprawie użytków ekologicznych 4206
UCHWAŁA
1586 nr XXIV/73/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych 4208
1587 nr XXIV/79/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania przez Miasto Grudziądz dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym innego typu 4208
1588 nr XXIV/81/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 4209
1589 nr 530/04 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dla terenu położonego przy ul. Polnej 8 4209
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1590 nr 18/04 z dnia 30 lipca 2004 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Łysomice przed upływem kadencji 4218
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1591 z dnia 1 sierpnia 2004 r. o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Żnina 4220
INFORMACJA
1592 z dnia 2 sierpnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172D/209/W/OPO/2004/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez „OPEC Grudziądz” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 4221
1593 z dnia 2 sierpnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-38(3)/2004/181/III/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 4221
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-12
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-12
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]