Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 89 Bydgoszcz, 06 sierpień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁA
1573 nr XVII/166/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Jastrzębia, Leśna, Świerkowa i Przemysłowa we wsi Brzoza, Gmina Nowa Wieś Wielka 4174
1574 nr 521/04 Rady Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wzdłuż torów kolejowych i ul. Nieszawskiej w Toruniu, między Placem Armii Krajowej i granicą miasta 4185
1575 nr XIII/100/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4188
1576 nr XVII/80/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 4189
1577 nr XVII/83/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania i kontroli zleconego zadania 4189
1578 nr XVII/90/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 4191
1579 nr XV/112/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 82/2 we wsi Skórki 4191
1580 nr 548/04 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 4198
1581 nr 558/04 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Miasta Toruń obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu 4199
1582 nr 561/04 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zasad wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4200
1583 nr XV/113/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie 4203
1584 nr XV/120/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Pałacu Lubostroń 4204
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-11
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-11
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]