Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 03 sierpień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁA
1501 nr XV/100/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Lubiewo 4042
INFORMACJA
1502 z dnia 16 lipca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-25(7)/2004/415/V/RO zatwierdzającej taryfę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4075
1503 z dnia 21 lipca 2004 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296C/181/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/310D/181/W/OPO/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4080
1504 z dnia 21 lipca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-21(10)2004/209/V/AS zatwierdzającej taryfę przedsiębiorstwa OPEC Grudziądz sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4080
1505 ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 4086
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-03
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]