Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 27 lipiec 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1459 nr 127/04 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie 3899
UCHWAŁY:
1460 nr 12/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii o załączonej do budżetu Gminy Warlubie na 2004 r. prognozie długu 3900
1461 nr XIX/177/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 3900
1462 nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 3914
1463 nr XXI/204/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/175/99 Rady Miejskiej z dnia 28 września 1999 r. dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji” 3915
1464 nr XIX/186/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/157/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2003 r 3917
1465 nr XIX/136/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej za potwierdzenie daty pewnej 3917
1466 nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 3918
1467 nr 16/K/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na rok 2004 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 3918
1468 nr XX/143/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Gmiewkowo 3918
1469 nr XVI/60/04 Rady Gminy Choceń z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu 3919
1470 nr XVI/61/04 Rady Gminy Choceń z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń 3921
1471 nr XVI/63/04 Rady Gminy Choceń z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu 3922
1472 nr XXIX/682/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie nadania nazwy terenowi publicznemu 3922
1473 nr XII/136/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso 3924
1474 nr XII/137/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 3924
1475 nr XII/139/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gminnych nieruchomości rolnych 3926
1476 nr XVI/19/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Sadki 3928
1477 nr XV/165/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg 3928
1478 nr XVII/110/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/2004 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubiewie 3929
INFORMACJE:
1479 zarządzenie nr 119/04 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r 3930
1480 zarządzenie nr 01527/04 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2003 r 3933
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-30
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]